SBA-Expert s.r.o.

Expert na bezpečnostné systémy.

Viac

SBA-Expert s.r.o.

Spoločnosť SBA-Expert s.r.o. ponúka technické riešenie integrovaného bezpečnostného riadiaceho a monitorovacieho systému, pri ktorom sú navzájom prepojené jednotlivé zariadenia slúžiace na ochranu a riadenie budov do jedného celku tak, aby boli schopné vzájomne spolupracovať a bolo ich možné komplexne ovládať z jedného riadiaceho centra. Na základe takéhoto návrhu riešenia môžeme povedať, že objekt bude riadený na úrovni inteligentnej budovy.

Čo ponúkame

Projekčná činnosť

Napríklad štúdia, projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, projektová dokumentácia pre realizáciu, projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia.

Inžinierska činnosť

Konzultačná činnosť

Školenia

Kompletná dodávka celého diela

Vrátane revíznych správ, programovania, zaškolenia obsluhy, ...

Dodávka technických zariadení a ich dielov

Záručný a pozáručný servis

Servis zabezpečujeme 24 hodín denne po celý rok.

Bezpečnostné systémy

Máme dlhoročné skúsenosti v bezpečnostných systémoch. Chránime vaše hodnoty!

Ponúkame vám

 • Poradenstvo pri hľadaní optimálneho riešenia
 • Spoluprácu pri príprave projektovej dokumentácie (PD) všetkých stupňov, vrátane prevádzkovej dokumentácie
 • Realizáciu projektov
 • Dodávku celého diela, alebo jeho časti
 • Zaškolenie obsluhy zariadení
 • Záručný aj pozáručný servis
 • Dlhodobé partnerstvo

Garantujeme vám

 • Dodávku riešení na vysokej technickej úrovni
 • Možnosť ďalšieho rozširovania a úprav dodaných systémov, podľa toho, ako sa v budúcnosti budú meniť Vaše očakávania
 • Efektívnu ochranu Vašich hodnôt

Elektrická Požiarna Signalizácia (EPS)

Úlohou je včasné signalizovanie vznikajúceho požiaru.

V oblasti elektrickej požiarnej signalizácie pracuje naša spoločnosť so systémami rôznych značiek (viď partneri), pričom zohľadňuje aj preferencie zákazníka.
Tieto systémy sú schopné pokryť požiadavky každého klienta, od tých najjednoduchších riešení a inštalácií až po zložité aplikácie v ťažkom, resp. výbušnom prostredí.

Ponúkame

 • Adresovateľný systém pre malé i veľké a rozsiahle objekty
 • Systém podľa výberu užívateľa a potrieb objektu
 • Prvky aj do výbušného prostredia
 • Nasávací systém
 • Tvarovo a dizajnovo vhodné prvky

Komplexnou ponukou oslovujeme vyšších dodávateľov stavieb, investorov, resp. konečných užívateľov.

Hlasová signalizácia požiaru (HSP)

Hlasová signalizácia požiaru (HSP) chráni najmä zdravie a životy ľudí.

Nainštalovanú Hlasovú signalizáciu požiaru je možné vhodne využiť aj pri organizovaní rôznych spoločenských podujatí, na udelenie pokynov vybraným osobám, alebo na reprodukciu hudby.

Hlasovú signalizáciu požiaru je možné prepojiť s elektrickou požiarnou signalizáciou (EPS) a tým automatizovať niektoré dôležité činnosti pri vyhlásení požiarneho poplachu a následnej evakuácii.

Elektrický zabezpečovací systém (EZS)

Slúžia na ochranu pred nepovolaným vniknutím do objektu.

SBA-Expert s.r.o. navrhuje a dodáva svojim zákazníkom riešenia elektrických zabezpečovacích systémov (EZS), donedávna tzv. „poplachových systémov na hlásenie narušenia (PSN)“, pričom zohľadňuje osobitné požiadavky a špecifiká klienta.

Pri návrhu ponúkame riešenia založené na produktoch renomovaných firiem (viď partneri), pričom zohľadňujeme aj preferencie zákazníka.

Systémy spĺňajú aj tie najnáročnejšie kritériá zabezpečenia objektov proti vlámaniu. Sú vhodné od malých objektov až po zložité bankové inštitúcie.

Ponúkame

 • Systém podľa požiadaviek užívateľa, resp. investora, zodpovedajúci pre úroveň zabezpečenia objektu
 • Adresovateľný systém
 • Štandardné i nadštandardné riešenia
 • Grafickú monitorovaciu nadstavbu bezpečnostných systémov EZS

Priemyselné kamery (CCTV)

Monitorovanie priestorov v snahe o zamedzenie krádežiam, vandalizmu a iným formám kriminality.

Ponúkame nasledovné riešenia

 • IP kamerové systémy
 • Analógové kamerové systémy
 • Hybridné kamerové systémy
 • Kamerové systémy pre malé, stredné i veľké budovy alebo priemyselné celky
 • Kamerové systémy s možnosťou sledovania online na mobilnom telefóne cez aplikácie výrobcov

Systém kontroly vstupu (SKV)

S využitím bezdotykových kariet nahradzuje kľúčový systém v rámci budovy.

On-line systém kontroly vstupu (SKV) umožňuje definovať karty s generálnymi právomocami, s ľubovoľnými kombináciami miestností i poschodí, aj podľa časových obmedzení.

Poskytuje rýchle a presné informácie o pohybe všetkých osôb v budove, ktoré sú ukladané v bezpečnom úložisku údajov (hlavný server, resp. iné). Informácie nie sú uchovávané na kartách!

Umožňuje integráciu systému kontroly vstupu s meraním a reguláciou teploty v miestnostiach a reguláciou osvetlenia v budove, riadením toku energií a médií – SV, TUV, elektrickej energie, výmeny vzduchu,…

Podporuje spoluprácu a výmenu údajov s ostatnými systémami v budove: EZS, EPS, kamerový systém CCTV, rezervačný systém, parkovací systém a pod.

Referencie

Prologis
Oberbank AG

Oberbank AG

Pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike. Systémy CCTV a EZS.


LESY SR

LESY Slovenskej republiky

Poľovnícky kaštieľ. Systém EPS.


Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s.

Pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike. Systémy EPS, EZS a SKV.


Bohnenkamp s.r.o.

Bohnenkamp s.r.o.

Európska jednotka pre poľnohospodárske pneumatiky a kolesá. Systém EPS.


Hotel ARCADIA

Hotel ARCADIA ★★★★★

ARCADIA boutique hotel Bratislava.
Systémy EPS, CCTV a SKV.


Naši Partneri

Zettler Logo
Esser Logo
ERS Logo
Aritech Logo

O spoločnosti


SBA-Expert s.r.o.
IČO: 35855100, DIČ: 2021727158, IČ DPH: SK2021727158
Bankové spojenie (IBAN): SK16 1100 0000 0029 4005 9546
Otváracie hodiny:
Po-Št: 7:00 - 16:00
Pi: 7:00 - 13:30
So-Ne: Zatvorené

Sesterská spoločnosť


Alam s.r.o.
Mlynské Luhy 88
821 05 Bratislava

Fakturačná adresa
Adresa sídla spoločnosti


Mlynské Luhy 88, 821 05 Bratislava

Telefón